Nemusíte, ale doporučujeme to. Registrace Vaší značky se může protáhnout i na více jak jeden rok.
Vývoj Vašeho nápoje lze ale realizovat kdykoliv, bez ohledu na to, zda je Vaše značka nápoje registrována či nikoliv.